d4dd317ab99f016dec416855175a45f2.jpg

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej o nawierzchni z masy bitumicznej na długości 1,44 km oraz przebudową istniejącego odwodnienia, przepustu, chodnika (ok. 454 m2) i budowę oświetlenia ulicznego (5 lamp).

 Zadanie wykona Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c. z Niepoczołowic za kwotę 855 175,25 brutto do 30 kwietnia 2021 r.