Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne – Program

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 01.12.2023r. godzinie 1700-1800 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce z siedzibą przy ul. Bytowskiej 10.

 

Czytaj więcej: Uwaga! Komunikat

Z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 14.11.2023r., spotkanie stacjonarne punktu konsultacyjno –informacyjne oferujące mieszkańcom bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie,

 

Czytaj więcej: Bezpłatny punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste powietrze

Gmina Czarna Dąbrówka przystąpiła do współpracy z Firmą Foton OZE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Korfantego 4B/11, 76-200 Słupsk, w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 

Czytaj więcej: Naboru do programu „Ciepłe Mieszkanie

Gmina Czarna Dąbrówka ogłasza nabór wniosków w ramach I Naboru do programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

 

Czytaj więcej: Nabór chętnych do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Czarna Dąbrówka ogłasza nabór ankiet w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem obejmującym wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

 

Czytaj więcej: Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

 

Czytaj więcej: Nowości w programie Czyste Powietrze w 2022 roku

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 000 zł, a także zmiany w dotychczasowym programie - to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 rok. 

 

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze, które odbędzie się 18.11.2021r. godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce z siedzibą przy ul. Bytowskiej 10.

 

Czytaj więcej: Informacja

Program Czyste Powietrze 2.0 to program dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu. Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczną, jednak warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest wymiana źródła ciepła.