c90827a575d30681b62015f2a0850f21.jpg

17 sierpnia otworzyliśmy oferty na ogłoszony przetarg na wykonanie instalacji OZE w naszej gminie. Jest to wspólny wniosek unijny złożony przez naszą gminę oraz Tuchomie i Borzytuchom. Do przetargu stanęły 4 firmy. Jedna z nich dała najkorzystniejszą ofertę na wszystkie 4 części zamówienia przetargowego.

Obecnie trwa weryfikacja dokumentów przetargowych. Jeśli nie będzie przeszkód we wrześniu nastąpi już realizacja instalowania urządzeń na obiektach.

-