s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_ece3a0365fc121cb1c29d12993e5f6d0.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa powołał koordynatora ds. dostępności. Funkcję tą objęła Pani Anna Zganiacz, która to też objęła funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do jej zadań należeć będzie między innymi wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Czarna Dąbrówka i gminnych jednostek organizacyjnych, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne oraz monitorowanie działalności tych podmiotów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

-