ef198cbd209492d84469ef94f182280a.jpg

W imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Czarna Dąbrówka, pragniemy złożyć wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Składamy podziękowania byłym i obecnym pedagogom za trud oraz zaangażowanie w edukację i wychowanie młodych pokoleń. Wyrażamy głęboką wdzięczność za inspirowanie młodych ludzi do twórczego działania oraz kształtowania otwartych postaw na otaczający nas świat.

Życzymy aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy była źródłem satysfakcji i poczucia spełnienia mimo, że przychodzi ją wykonywać w trudnych dla systemu oświaty czasach. Pracownikom administracji dziękuję za stwarzanie dobrych warunków do efektywnej działalności szkół.

Składamy także życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w życiu osobistym.

Wójt Gminy

Jan Klasa

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Naderza