f498e3efdf3bd51d1b6d2cd1ca1a0820.jpg

W związku z procesem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie (RLGD) zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, jako elementu diagnozy obszaru.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju obszaru. Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju.

Ankieta ma charakter anonimowy. Jej wypełnienie zajmie około 10 minut.

-