0d6bb87c69af90067f9b492f286412b9.jpg

Z okazji Dnia Sołtysa składamy Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich najlepsze życzenia  i podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

Dziękujemy, za dobrą współpracę, liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców.

Życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.

Wójt Gminy

Jan Klasa

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Naderza