s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_bf85a3f6ef3921468ca1926a81fccf93.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi, zagród rolniczych i nierolniczych oraz działek rekreacyjnych.

Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2024”

 • Mogą wziąć w nim udział wsie oraz zagrody rolnicze położone w granicach województwa pomorskiego.
 • Zmagania odbędą się w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorem konkursu jest: Województwo Pomorskie
 • Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy do  24 maja 2024r.
 • Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej:  www.pomorskie.eu, www.czarnadabrowka.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. KATEGORIA „WIEŚ”
 • Dotyczy wsi położonych w granicach województwa pomorskiego;
 • Wyklucza się udział wsi, w których mieści się siedziba gminy oraz laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich poprzednich 10 edycjach Konkursu.
 1. KATEGORIA „ZAGRODA”
 • Dotyczy zagród położonych w granicach województwa pomorskiego;
 • Wyklucza się udział zagród, które nie stanowią siedlisk czynnych gospodarstw rolnych (będących miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny) oraz laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich poprzednich 5 edycjach Konkursu.

Oceny dokonują komisje:

 • gminna – powołana przez wójta gminy, która do 3 czerwca 2024 r. zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
 • powiatowa – powołana przez starostę powiatu, która do 1 lipca 2024 r. zgłasza do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
 • Komisja przystępuje do przeglądu zgłoszeń w terminie do 3 czerwca 2024 r. od godziny 8.00.

KONKURS,,PIĘKNA GMINA 2024”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy do 24 maja 2024r.
 • Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej www.czarnadabrowka.pl.
 • W konkursie mogą wziąć udział właściciele zagród nierolniczych, działek rekreacyjnych bądź ogródków przydomowych.
 • Komisja przystępuje do przeglądu zgłoszeń w terminie do 3 czerwca 2024 r. od godziny 8.00.
 • Ustala się następujące kategorie konkursu:
 • zagroda nierolnicza;
 • najładniejsza działka rekreacyjna lub ogródek przydomowy.

KRYTERIA OCEN

 1. ZAGRODA NIEROLNICZA
 2. ogólny wygląd zabudowań, w tym stan techniczny, estetyka budynków mieszkalnych, gospodarczych, elewacja, stan nawierzchni dojazdów: 0-15 pkt;
 3. stan zaplecza gospodarskiego, w tym usytuowanie i utrzymanie drewna, śmietników, kompostownik:0-15 pkt;
 4. estetyka działki-ogródka ( m.in. stan nawierzchni, wydzielenie chodników i ścieżek, estetyka ogrodzenia):0-15 pkt;
 5. stan części rekreacyjno-wypoczynkowej ( m.in. altanki i inne urządzenia małej architektury, pomysłowość, aranżacja):0-15 pkt;
 6. część ozdobna ( trawnik, krzewy, kwiaty, zioła, aranżacja, zastosowanie rodzimych gatunków roślin):0-15 pkt;
 7. stan upraw warzywno-owocowych:0-15 pkt;
 8. ekologia na działce( budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów, jeży, miododajne rośliny, ekologiczne sposoby ochrony roślin, nawozy naturalne):0-15 pkt;
 9. inne nowatorskie rozwiązania na działce lub w ogródku przydomowym:0-15 pkt;
 10. ogólne wrażenie estetyczne:0-3 pkt.
 11. NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA REKREACYJNA LUB OGRÓDEK PRZYDOMOWY.
 12. estetyka działki-ogródka ( m.in. stan nawierzchni, wydzielenie chodników i ścieżek, estetyka ogrodzenia):0-15 pkt;
 13. stan części rekreacyjno-wypoczynkowej ( m.in. altanki i inne urządzenia małej architektury, pomysłowość, aranżacja):0-15 pkt;
 14. część ozdobna ( trawnik, krzewy, kwiaty, zioła, aranżacja, zastosowanie rodzimych gatunków roślin):0-15 pkt;
 15. stan upraw warzywno-owocowych:0-15 pkt;
 16. ekologia na działce( budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów, jeży, miododajne rośliny, ekologiczne sposoby ochrony roślin, nawozy naturalne):0-15 pkt;
 17. inne nowatorskie rozwiązania na działce lub w ogródku przydomowym:0-15 pkt;
 18. ogólne wrażenie estetyczne: 0-3 pkt.

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie www.czarnadabrowka.com.pl

Załączniki: