399a2457dec30d71fd122f495efa68ee.jpg

W dniu 20 sierpnia 2018 r. podczas XLI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka miało miejsce uroczyste ślubowanie nowo wybranych Sołtysów Sołectwa Bochówko oraz Osowskie. Po złożonym ślubowaniu sołtysi otrzymali z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy zaświadczenia o wyborze oraz kwiaty.

Ponadto w związku z zakończeniem pełnienia przez Panią Dorotę Lindstedt funkcji Sołtysa Sołectwa Bochówko złożono serdeczne podziękowania za współpracę z władzami samorządowymi Gminy Czarna Dąbrówka, sumienne wykonywanie zadań oraz  czuwaniem nad estetyką sołectwa, która przyczyniła się do poprawy wizerunku wsi.

Ponadto podczas obrad sesji  złożono także podziękowania za rzetelną służbę i otwartość na problemy mieszkańców Panu asp. sztab. Marcinowi Stolc z okazji zakończenia pełnienia funkcji Kierownika Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce. Władze Gminy podziękowały również za odpowiedzialne i profesjonalne pełnienie obowiązków zawodowych dla dobra i na rzecz społeczeństwa. Na zasłużonej emeryturze życzymy Panu Marcinowi Stolc realizacji wszelkich planów, dobrego zdrowia, pogody ducha i szczęścia osobistego.

Również miało miejsce powitanie nowego Kierownika Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce. Stanowisko to objął asp. sztab. Andrzej Sywanycz. Władze Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie gratulowały awansu oraz życzyły samych sukcesów w służbie, pełnej satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku, wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa, pozytywnej oceny ze strony mieszkańców oraz dobrej współpracy z władzami lokalnymi.