s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_c12817844945d53c58101821bb38434a.png

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji klientów Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Badanie skierowane jest do wszystkich osób, które w ostatnim czasie korzystały z usług Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Celem badania jest ocena funkcjonowania urzędu, poznanie mocnych i słabych stron obsługi klienta oraz pozyskanie informacji o zmianach, jakie powinny być wprowadzone w celu poprawy jakości usług.

Wyniki badań posłużą do opracowania nowoczesnych standardów obsługi klientów urzędu zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

W celu wypełnienia ankiety on-line proszę kliknąć na poniższy link:

Link do Ankiety>>