s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_bd6f536f6010b09d7ab0c6fac23bbd35.jpg

Informuję mieszkańców Sołectwa Krawno, iż  na terenie Sołectwa w godzinach od 8.00 rano do zachodu słońca, na gruntach Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i na terenach przyległych do Sołectwa odbędą się polowania zbiorowe w dniach:

 03 listopada 2018r.

 10  listopada 2018r.

 11  listopada 2018r.

 18  listopada 2018r.

 01  grudnia 2018r.

 29  grudnia 2018r.

 

Proszę mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.