94b7d3dbcfa7e19015b4c44bb9e176ac.jpg

W poniedziałek, 19 listopada, odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce. Zgodnie z tradycją, najstarszy wiekiem Radny Wiesław Maciaszek otworzył Pierwszą Sesję nowo wybranej Rady Gminy.

Każdy z wybranych przez mieszkańców piętnastu radnych otrzymał z rąk Pań z Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze, a następnie złożył ślubowanie.

Zgodnie z kolejnym punktem sesji, radni wybrali ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

Przewodniczącym Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce został radny Tomasz Naderza, leśnik z Kozina.

Na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy radni wybrali Marcina Herona – mieszkańca Nożyna oraz Beatę Woźniak – mieszkankę Rokit.

Podczas sesji inaugurującej kadencję władz samorządowych ślubowanie złożył także Wójt Gminy Jan Klasa. Rozpoczynając kolejną kadencję, przypomniał jak ważne są dążenia do rozwoju naszej małej ojczyzny, jak istotna jest owocna współpraca pomiędzy Radą Gminy, a Wójtem.

Złożył także podziękowania wszystkim, którzy na niego głosowali, wspierali i nadal wspierają Jego służbę na rzecz Gminy Czarna Dąbrówka, aby intensywny rozwój naszej gminy, który wzmożony został w minionych dwóch kadencjach, był skutecznie kontynuowany.