abf9673ab9097a124ceb50962a608f3b.jpg

Drodzy Sołtysi, 11 marca odchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji proszę przyjąć podziękowania za codzienną pracę na rzecz mieszkańców sołectw i rozwoju terenów wiejskich Gminy Czarna Dąbrówka.

Składamy najserdeczniejsze życzenia – nowych inicjatyw, satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz poczucia, że spełniają Państwo niezwykle ważną społecznie misję.

Jan Klasa, Wójt Gminy

Tomasz Naderza, Przewodniczący Rady Gminy

-

Sołtysi to współcześni liderzy polskiej wsi. Dbają o to, by zarządzane przez nich sołectwa prężenie się rozwijały, a lokalna społeczność tworzyła spójną całość. Pełnienie roli gospodarza wsi jest funkcją publiczną, nietypową pod każdym względem. Sołtys to przecież wyjątkowy urzędnik, bez wyznaczonych stałych godzin pracy i będący najbliżej ludzkich spraw.

-