9e2e60f470f1f7395eac91e2556fb9cc.jpg

Gmina Czarna Dąbrówka wraz z gminami powiatu Bytowskiego oraz Starostwem Powiatowym złożyła wniosek na  Kompleksową wymianę źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.4. „Redukcja emisji”

Inwestycje objęte przedmiotowym projektem realizowane będą na terenie powiatu bytowskiego w obrębie 8 gmin: 7 partnerów projektu: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie oraz na terenie gminy Miastko (zadanie realizowane przez partnera projektu – Powiat Bytowski).

Głównym celem inwestycji jest poprawa sprawności funkcjonowania źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu bytowskiego. Projekt zostanie zrealizowany w okresie lat 2019-2020, wartość inwestycji całego projektu wynosi 1 492 287,00 zł.

 

W gminie Czarna Dąbrówka zakres wymiany piecy dotyczy:

  • Szkoły Podstawowej w Rokitach – moc 150 kW (2 x 75 kW); paliwo: biomasa,
  • Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce – moc 270 kW (2 x 60 kW + 2 x 75 kW); paliwo: biomasa,
  • Szkoły Podstawowej w Jasieniu – moc 40 kW; paliwo: biomasa,
  • Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce – moc 95 kW; paliwo: biomasa,
  • Wiejskiego Domu Kultury Jasień – moc 40 kW; paliwo: biomasa.

 

Szacunkowe koszty Gminy Czarna Dąbrówka to:

Wydatki ogółem:

412 483,00

Wydatki kwalifikowalne:

412 483,00

Wnioskowane dofinansowanie:

350 610,55

Poziom dofinansowania:

85,00%

 

                                                                           Sporządziła:

                                                                           Agnieszka Ciszewska