s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_77cb3b0a45ed307a5d878d5b5631b26a.jpg

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami z resztą społeczeństwa.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do:

- wolności i bezpieczeństwa,

- swobody poruszania się i do niezależnego życia,

- ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego,

- edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

Kraje, które ratyfikowały konwencję, są zobowiązane do zwalczania uprzedzeń i uświadamiania ludziom, że osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Zostały one również zobowiązane do przyjęcia takich rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym całkowitą realizację swoich praw oraz zlikwidują zapisy prawne, zwyczaje i praktyki dyskryminujące niepełnosprawnych.

Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 112 krajów.


30 marca 2007 r. Konwencję podpisała Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata. Natomiast 6 września 2012 r. Konwencję ratyfikował Prezydent Bronisław Komorowski. Prezydent podziękował posłom za jednomyślność w głosowaniu nad ustawą upoważniającą go do ratyfikacji konwencji. Jego zdaniem ta jednomyślność świadczy o głębokich zmianach w naszej mentalności. Dodał, że konwencja jest jednoczenie wyzwaniem, musimy iść dalej, w dalszym ciągu dostosowywać do niej polskie prawo oraz budować wrażliwość i zrozumienie na potrzeby niepełnosprawnych.

Gmina Czarna Dąbrówka realizuje rekomendacje Raportu Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. 

Celebrując Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, wszyscy powinniśmy pomyśleć o tym, jak możemy przyczynić się do tego, aby osoby z niepełnosprawnością mogły zajmować należne im miejsce w społeczeństwie.

 

Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Wójt Gminy Czarnej Dąbrówki pragnie złożyć serdeczne życzenia wszystkim osobom niepełnosprawnym - wielu radości w życiu codziennym, ludzkiej życzliwości, wyrozumiałości płynącej z serca, a przede wszystkim dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności.

-