Czytaj więcej: Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W sali narad urzędu Gminy Czarna Dąbrówka odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Wójt Gminy Jan Klasa. Prócz stałego składu zespołu w spotkaniu uczestniczył kierownik ZGK oraz kierownik ośrodka zdrowia Maria Nowak.

 

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Drodzy Sołtysi, 11 marca odchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji proszę przyjąć podziękowania za codzienną pracę na rzecz mieszkańców sołectw i rozwoju terenów wiejskich Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2020

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi! Sołtys to bardzo ważna społecznie funkcja — to wręcz powołanie. Misja ta przypada prawdziwym liderom wiejskich społeczności, osobom z autorytetem, energią i osiągnięciami. Osobom, które dobrze znają lokalne wyzwania, przejmują się dobrem wspólnym, a jednocześnie rozumieją ludzi, potrafią ich wysłuchać, zachęcić do aktywności.

 

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości, spełnienia najskrytszych marzeń, samych pięknych dni w życiu oraz jak najmniej zmartwień. Mamy nadzieję, że zadowolenie, poczucie spełnienia i szacunek innych będą zawsze obecne w Waszym życiu zawodowym i prywatnym.

 

Czytaj więcej: Bal Sołtysa 2020

22 lutego 2020 roku w naszej  gminie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa, święto obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, wiejskich społeczności. Dzięki ich pomysłom i ciężkiej pracy mieszkańcy żyją w coraz piękniejszym otoczeniu.

 

Czytaj więcej: Podziękowanie

Seniorzy Jasienia i Rokit składają podziękowanie  dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Jana Klasy, Paniom z Referatu Programów Unijnych oraz Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce za umożliwienie nam dalszego rozwoju oraz możliwości  spotykania się i korzystania z nowo zakupionych sprzętów do ćwiczeń.

 

Czytaj więcej: Pomorskie Szlaki Kajakowe

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” o zakup 3 łodzi żaglowych i przyznaniu dodatkowej kwoty dofinansowania w wysokości  79.050,00 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka dotyczące zakazu wypuszczania psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie Gminy Czarna Dąbrówka oraz wskazaniami Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przypominam mieszkańcom o obowiązku ciążącym na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Zebranie Sprawozdawcze Koła Gminnego PZW

Dnia 2 lutego 2020 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła  PZW Lipień. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 9.00 od uroczystej mszy świętej w intencji wędkarzy w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce.