Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Aktywna i bezpieczna. Wsparcie dla kobiet z Funduszy...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 marca 2019 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez kobiety ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2019” oraz „Piękna Wieś 2019”

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Czytaj więcej: BEZPŁATNE SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE!!!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe realizowane w ramach projektu „Nowy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czytaj więcej: Informacja dla podatników

Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr F.gr.071.60.2019 z dnia 7 marca 2019r. uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie z dniem 6 marca 2019r. ustawy z dnia 22 lutego 2019r.

 

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Drodzy Sołtysi, 11 marca odchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji proszę przyjąć podziękowania za codzienną pracę na rzecz mieszkańców sołectw i rozwoju terenów wiejskich Gminy Czarna Dąbrówka.

 

Czytaj więcej: Życzenia z Okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim Paniom życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech  na twarzy gościł tak samo często, jak w tym świątecznym dniu.  

 

Czytaj więcej: Komunikat

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że do ubojni mogą być transportowane wyłącznie zwierzęta zdrowe, które samodzielnie mogą wejść na środek transportu. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia.

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca bezpieczeństwa pożarowego

Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce informuje, iż obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw, łąk i nieużytków. Mając na uwadze nasilające się w okresie wiosennym przypadki wypalania traw na nieskoszonych łąkach i nieużytkach – przypominamy mieszkańcom, że wypalanie traw jest czynem zabronionym,

 

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji społecznych

Protokół zawierający zbiorcze wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów Sołectw w Gminie Czarna Dąbrówka.