2eeda0962edc0b1d05bd1365ac8b7941.jpg

W  dniu   13. 12. 2018r. odbył się w Jasieniu V Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Jasieniu i Stowarzyszenie "Nazaret" w Bytowie. Konkurs był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Bytowie.

W konkursie wzięło udział  62  solistów z 17 szkół podstawowych powiatu bytowskiego.

Laureaci konkursu otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy natomiast soliści wyróżnieni dyplomy, upominki  świąteczne, a wszyscy pozostali wykonawcy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek od św. Mikołaja oraz poczęstunek.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. radny powiatu bytowskiego Pan Zbigniew Kosiński, sekretarz gminy Pani Danuta Karcz – Karczewska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Pani Beata Łozowska, ksiądz proboszcz Mariusz Łącki oraz  Przedstawiciel Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” Pani Małgorzata Kotłowska.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom nagród: Starostwu Powiatowemu w  Bytowie, dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Cz. Dąbrówce  Pani Beacie Łozowskiej, Radnemu Powiatowemu Panu Zbigniewowi Kosińskiemu, Stowarzyszeniu „Nazaret” z Bytowa oraz  Radzie Rodziców przy SP w Jasieniu. Specjalne podziękowania składamy Pani Jolancie Zejer za upieczenie ciast dla wszystkich uczestników konkursu oraz Panu Janowi Stolc za oprawę fotograficzną konkursu.

Komisja konkursowa  w składzie:  ks. Krzysztof Szary COr., p. Lech Rybarczyk i p. Bogdan Główczewski biorąc pod uwagę dobór repertuaru, poprawność wykonania linii melodyczno – rytmicznej, intonację  i całokształt wykonania utworu, po wysłuchaniu wszystkich uczestników, wyłoniła  następujących laureatów:

 

Kategoria I     kl. I - II

I miejsce  -  Damian Zander -  SP Nożyno

II miejsce – Dominika Zelewska – SP Jasień

III miejsce – Jagoda Fenkanin – SP Niezabyszewo

Wyróżnienie: Tomasz Cichosz – SP Niezabyszewo, Magdalena Krefft – BGiOK Borzytuchom, Dominika Jakubek – SP Półczno.

 

Kategoria II,   kl. III-IV

I miejsce  Michalina Bojkowska – SP Kołczygłowy

II miejsce – Martyna Kosińska - SP Jasień

III miejsce- Maja Zelewska – SP Jasień

Wyróżnienie: Kinga Jutrzenka – Trzebiatowska - SP Łubno, Maciej Zander – SP Półczno, Kacper Głodowski – SP Parchowo, Hanna Zander – SP Gostkowo.

 

Kategoria III,    Kl. V – VI

I miejsce  Agata Kułakowska – SP Niezabyszewo

II miejsce – Majka Kuczkowska – SP Niezabyszewo

III miejsce- Michał Pranczk – SP Pomysk Wielki

Wyróżnienie: Paulina Druszcz – CKiB Ugoszcz, Aleksandra Piankowska – SP Parchowo, Nina Szczerba – BCK Bytów, Szymon Nazarko – SP Gostkowo.

 

Kategoria IV  kl. VII – VIII i  III  gimnazjum

I miejsce – Julia Bronk – SP Parchowo

II  miejsce – Martyna Driwa – SP Rokity

III miejsce-  Daria Gliniecka – GOK Tuchomie

Wyróżnienie:  Celina Jakubek – SP Nakla, Hubert Jutrzenka – Trzebiatowski – SP Łubno, Zofia Kosińska – SP Jasień, Agata Szwed – GBiOK Borzytuchom

 

Nagroda specjalna: Małgorzata Sztandera

 

Konkurs przygotowały i przeprowadziły Agnieszka Horbacz i Aneta Cierzan.

Czytaj Więcej>>