c6b0262b155ddec24a8bdafd7dad11d9.jpg

23 lutego 2019 roku w naszej  gminie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa, święto obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, wiejskich społeczności.

W podziękowaniu za ich społeczną prace i działania na rzecz mieszkańców, wójt Gminy Jan Klasa, zaprosił  radnych, sołtysów i rady sołeckie do sali GCKiB na uroczyste obchody dnia sołtysa w naszej gminie.
 
Pan Wójt w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim sołtysom licznych sukcesów i działań na rzecz rozwoju swoich miejscowości i całej Gminy. Podziękował także za sumiennie wykonywaną pracę, poświęcenie prywatnego czasu dla budowania wspólnoty na wsi oraz złożył życzenia zdrowia, wytrwałości w tej trudnej, społecznej pracy, satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków, przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz wszelkiej pomyślności.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Jan Klasa, Wice - przewodniczący Rady Gminy Marcin Heron i Beata Woźniak, Radni oraz Sołtysi z Radami Sołeckimi.

Podczas uroczystości zaprezentowana była prezentacja multimedialna „Realizacja Funduszu Sołeckiego w Gminie Czarna Dąbrówka w 2015-2018 roku” którą prezentował Wójt Gminy oraz pani Aldona Drywa. Podsumowywała ona działania i inwestycje, przeprowadzone w gminie podczas minionej kadencji sołtysów i rad sołeckich.

Po części oficjalnej przyszedł czas na drobne upominki – Wójt Gminy z Przewodniczącymi Rady Gminy wręczyli sołtysom pamiątkowe gadżety i kwiaty dla sołtysek..

Pyszne posiłki, kawę, herbatę i ciasta przygotowało Stowarzyszenie KG „Barwy Rokit”.

Zakończeniem imprezy była zabawa taneczna z DJ Robertem.

Więcej Zdjęć>>