4daa2a412fa275c82a808feab3170783.jpg

Nowa obsada na stanowisku Dyrektora GCKiB i nowe konstruktywne działania. To co było w zasięgu a sprawiało trudność, obecnie stało się możliwe do zrealizowania.

Pełniąca obowiązki dyrektor P. Beata Ł., Agnieszka S., przedstawiciele seniorów wraz z udziałem naszego Wydziału ds. projektów unijnych napisali program na działania inwestycyjne składając go do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Seniora +.

Wniosek uzyskał akceptację i w dniu 5 marca b.r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie finansowych promes. Z powiatu bytowskiego wsparcie takie otrzymała gmina Parchowo i Czarna Dąbrówka. Projekt ma za zadanie utworzenie Klubu Seniora i dostosowanie obiektów wraz z wyposażeniem na prowadzenie zajęć.

Projekt inwestycyjny zostanie zrealizowany na bazie obiektu WDK Jasień. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 188.801;zł z czego dofinansowanie wynosi 150.000;zł.

W ramach projektu dokonane zostaną prace:

  • Przebudowa pomieszczeń WDK
  • Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego
  • Pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych
  • Pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer, dostęp do internetu
  • Wyposażenie w sprzęt wypoczynkowy, kuchenny, rehabilitacyjny, RTV, komputer