Czytaj więcej: Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce od dnia 17 sierpnia 2020 r....

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zwanym COVID-19 na terenie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 17 sierpnia 2020 r. do odwołania, wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce Czasowe zmiany w funkcjonowaniu urzędu, polegają na wykonywaniu zadań przez urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

 

Czytaj więcej: Proponowany porządek XVII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka

Proponowany porządek XVII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 15.15 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Czytaj więcej: Informacja Dzielnicowego

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców wsi Czarna Dąbrówka oraz wskazaniami z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczącymi nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Gdańskiej w Czarnej Dąbrówce ( przy bankomacie ) dzielnicowy Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce informuje,

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

W dniu 03 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbędzie się spotkanie w ramach realizacji przez Powiat Bytowski projektu  pn.”Pierwsze kroki młodego biznesu 5” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Czytaj więcej: Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Czytaj więcej: Uwaga beneficjenci POPŻ 2014 - 2020

Dnia 16.07.2020 (czwartek) żywność będzie wydawana do godziny 11.00.  Za utrudnienia przepraszamy. Miejscowości z czwartku mogą odebrać paczkę również w środę lub piątek w podanych godzinach.

 

Czytaj więcej: Wyniki wyborów Prezydenckich w gminie Czarna Dąbrówka

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów prezydenckich 2020 dla poszczególnych gmin. W gminie Czarna Dąbrówka wyniki z wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. kształtowały się następująco:

 

Czytaj więcej: Uwaga beneficjenci  POPŻ 2014 - 2020

Informujemy, że w dniach  15 -  17 lipiec 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce wydawana będzie żywność dla osób posiadających skierowanie w ramach POPŻ 2014-2020 EFPNP podprogram 2019. Harmonogram został podany poniżej.

 

Czytaj więcej: Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów).