Czytaj więcej: Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.

 

Czytaj więcej: Informacja o konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2020” oraz „Piękna Wieś 2020”

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kozy i wyboru Sołtysa Sołectwa Nożyno

 

Czytaj więcej: Informacja

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020 r.  Urząd Gminy Czarna Dąbrówka i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. W sprawach pilnych Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dostępny jest pod numerem telefonu: 507 192 449.

 

Czytaj więcej: Fundusz Akumulator Społeczny

Zarząd dotacji Akumulator Społeczny powiat bytowski i kościerski, zaprasza na szkolenie online. Do zdobycia maksymalnie 5000 zł na realizację Waszych inicjatyw! Rejestracja na szkolenia online trwa do 1 czerwca br. Po kliknięciu odpowiedniego linku prosimy wypełnić, krótki formularz.

 

Czytaj więcej: Program Czyste Powietrze 2.0 Nabór wniosków na nowych zasadach

Szanowni Państwo! W dniu 15.05.2020 r. ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze. Cel programu po zmianach: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Czytaj więcej: Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce, od dnia 16 kwietnia rząd wprowadził nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Chroniąc nasze zdrowie oraz zdrowie naszych bliskich używamy maseczek oraz rękawiczek jednorazowych.

 

Czytaj więcej: Fundusz Akumulator Społeczny - wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. *organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł .

 

Czytaj więcej: Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom, informujemy o zmianach w zasadach obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce, tj.: