s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_18f0afbb00ca6683248b88fb464f1f00.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka  przypomina o dyskusjach publicznych nad przyjętymi  w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka rozwiązaniami, które odbędą się:

- dnia 29 czerwca 2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w  Świetlicy Wiejskiej w Nożynie;

- dnia 29 czerwca 2020 r. w godzinach od 13.00 do 15.00 w Centrum Aktywności Społecznej  w Rokitach;

- dnia 30 czerwca 2020 r. w godzinach od 14.00 do 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej Dąbrówce.

-