660706f63086352db0897b0b91a3e9e1.jpg

Od dnia 7 września br. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce oraz jednostkach organizacyjnych, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt.

Jednocześnie przypominamy o nadal obowiązującym stanie epidemii oraz obowiązujących obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tj. m.in. w budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, maseczki lub przyłbice, rękawiczki) oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób (do 2 m).

 

Niemniej jednak ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

Wójt Gminy

Jan Klasa