660706f63086352db0897b0b91a3e9e1.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, informuje iż do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Gospodarstwa Rolnego Anna Garapuczyk o zamiarze wykonania w dniach od 8 września do 30 września 2020r. w rejonie miejscowości Unichowo prac polowych związanych z zasilaniem pól nawozem organicznym – gnojowicą. 

                            

 Wójt Gminy

 Jan Klasa