s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Przedstawiamy państwu proponowany porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka która odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce.

Godzina 13.00

 1. Sprawy regulaminowe
 • a). otwarcie sesji i stwierdzenie quorum b) przyjęcie porządku obrad sesji
 • b). przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 2. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
 7. Informacje Przewodniczących komisji stałych rady gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a) przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 99/2 położonej w obrębie Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 418;
 • b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 37 położonej w obrębie Osowskie, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 419;
 • c) przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 104 położonej w obrębie Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 420;
 • d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030 wg druku nr 421;
 • e) zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 422;
 • f)  uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna Dąbrówka" wg druku nr 423.
 1. Podsumowanie Kadencji Rady Gminy Czarna  Dąbrówka oraz Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w latach 2014-2018.
 2. Część artystyczna
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Sporządziła Aldona Drywa