af186b7b871ade086416338797ca2b27.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku

Działając na podstawie art.ll a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017, poz.1840 ) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2019 r.

  1. Przedmiot i cel konsultacji:
  • przedstawienie projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku
  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  • 12.2018 r-11.01.2019 r.
  1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • wyrażenie pisemnej opinii i uwag na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub złożenie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik:

  1. Formularz do konsultacji projektu programu
  2. Projekt „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku

-