s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_18f0afbb00ca6683248b88fb464f1f00.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza na spotkanie poświęcone omówieniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka.

Termin spotkania: 09 stycznia 2019 roku, w godzinach 10.00.

Miejsce spotkania: Sala Narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5 (p. II)

Celem spotkania jest omówienie i wypracowanie opinii w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka

Serdecznie Zapraszamy

.