129e5931b2543a39c94dbf00d5144fe2.jpg

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce w składzie: Beata Łozowska, Maria Czapiewska, Olga Gańska, Maria Rocol, Andrzej Sywanycz, na posiedzeniu Komisji w dniu 20 marca 2019 r. rozpatrzyli wnioski , które wpłynęły do Gminy w ramach ogłoszonego konkursu na działania profilaktyczne.

Ogółem wpłynęło 18 wniosków na łączną kwotę 17.708 zł.  Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

 Dotację otrzymały:

Lp.

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Kwota

wnioskowana

Kwota

przyznana

1

„BYĆ DOBRY DLA SIEBIE”

Szkoła Podstawowa Jasień

1.000

1.000

2

„SZKOŁA, KLASA- BLASKI I CIENIE”

Szkoła Podstawowa Rokity

1.000

1.000

3

„ZIELONO NAM….SZADZIMY ROŚLINY”

Sołectwo Rokity

1.000

  900

4

„RADOŚĆ SZYCIA-KONTYNUACJA”

Stowarzyszenie „Rokitki”

1.000

  700

5

„SMACZNE KASZUBY”

Stowarzyszenie „Rokitki”

1.000

  700

6

„PREWENCJA ALE INACZEJ

 

Posterunek Policji w Czarnej Dąbrówce

1.000

1.000

7

„STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ II EDYCJA”

Klub Strzelecki „PALBA” W Czarnej Dąbrówce

1.000

   900

8

„ I MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY CZARNA DĄBRÓWKA”

Sekcja Medyczna przy OSP

1.000

   800

9

„BEZPIECZNA SZKOŁA-DOM-ŚRODOWISKO”

Szkoła Podstawowa w  Nożynie

1.000

1.000

10

„”PROFILAKTYKA DLA NAJMŁODSZYCH”

Szkoła Podstawowa w Czarnej Dąbrówce

   760

  760

11

„ZDROWO I KOLOROWO II”

Szkoła Podstawowa w Rokitach

1.000

   800

12.

„W NAŁÓG NIE POPADNIEMY AKTYWNIE ŻYJEMY”

Świetlica Rokitki

   948

   948

13

„NAJWYŻSZA WARTOŚĆ- RODZINA”

Sołectwo Kłosy i Otnoga

1.000

   900

14

„MATA, TATA, SIOSTRA, BRAT”

Świetlica Wiejska w Jerzkowicach

1.000

   900

15

„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ- DZIAŁAJ”

„LOKO-MOTYWA” w Czarnej Dąbrówce

1.000

   800

16

„NIE DLA NAŁOGÓW -3”

Szkoła Podstawowa w Rokitach

1.000

   800

17

„ZE SPORTEM PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM”

Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN” w Rokitach

1.000

   700

18

„ZDROWO ROŚNIEMY- WARZYWA I OWOCE JEMY”

Fundacja „ROZWIŃ SKRZYDŁA” w Czarnej Dąbrówce

1.000

   700

-

PRZEWODNICZĄCA GRKPA

                                                                                     Beta Łozowska