s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_875c72f34faa955d75fa740d1815f955.jpg

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce, w związku z powtórnym badaniem wody pod względem bakteriologicznym, które wykazało brak przekroczeń. Informuje, iż woda z wodociągach Kartkowo, Rokity, Wargowo i Kleszczyniec gmina Czarna Dąbrówka, jest zdatna do spożycia.