s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_b2c56055ab9e8e1a4d7842e130ae7078.jpg

W dalszym ciągu trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

 Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją (domy nowobudowane mogą wnioskować o dofinansowanie instalacji źródła ciepła, rekuperację – realizacja do końca 2019 r.). W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalna wartość dofinansowania - 53 tys. zł. Dotacja w formie zwrotu części poniesionych kosztów (stopień dofinansowania w zależności od dochodu).

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) – forma dofinansowania pożyczka

 

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Więcej informacji i pomoc w sporządzeniu wniosku można uzyskać od Pracowników Referatu Programów Unijnych Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Szczegółowe wytyczne, w tym regulamin programu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon.