459029970f3220b60494138c05bdf5c2.jpg

W dniu 20 listopada 2019r. (środa) o godzinie 14:00 na sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka odbędzie się otwarte spotkanie w sprawie zasad finansowania sportu w Gminie Czarna Dąbrówka. Spotkanie adresowane jest do uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń sportowych.

Tematem przewodnim spotkania będzie omówieniu projektu planu wydatków budżetu gminy w zakresie finansowania działalności sportowej w ramach otwartych konkursów ofert oraz małych grantów.

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Wiesław Maciaszek