f4f9f8708516342e7f167151b21bafff.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku.

Działając na podstawie art.11 a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 122 z poźn.zm. ) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 r.

  1. Przedmiot i cel konsultacji:
  • przedstawienie projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku
  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji :
  • 13.12.2019 r- 02.01.2020 r.
  1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • wyrażenie pisemnej opinii i uwag na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Gdańska 5,  77-116 Czarna Dąbrówka lub złożenie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

_

Załącznik:

  1. Formularz do konsultacji projektu programu
  2. Projekt „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku

-