s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_40228a329510559ddd5f30615333adfa.jpg

Szanowni mieszkańcy wobec licznych informacji dotyczących nagminnego łamania obowiązku kwarantanny domowej informuję: Jeżeli w ostatnich dniach powróciliście z zagranicy, zwłaszcza z krajów w których istnieje duża liczba zachorowań, należy bezwzględnie pozostać w domu i  poddać się kwarantannie na okres 14 dni. 

Co to oznacza? Kwarantannę domową przez okres 14 dni należy odbyć pod adresem, który został podany w karcie lokalizacyjnej. Jeśli kwarantanna odbywa się w domu, stosuj się do poniższych zaleceń. Jeśli nie ma możliwości odbywania kwarantanny w domu, należy ją odbywać we wskazanym  przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy).

Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.
 • W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

 

W sytuacji bardzo dużego zagrożenia obecność na ulicach, w sklepach, w kościołach jest potencjalnym zagrożeniem dla wszystkich osób z którymi następuje kontakt.

Stwierdzenie obecności wirusa spowoduje, że wszystkie osoby z którymi był kontakt będą musiały poddać się kwarantannie.

Otrzymuję wiele sygnałów o osobach, które powróciły do kraju przed zamknięciem granic (czyli przed 15 marca) i nie są objęte kwarantanną administracyjną. Takie osoby powinny się zgłosić do Inspektoratu Sanitarnego i poddaniu się kwarantannie domowej. 

Jednocześnie informuję, iż w trosce o bezpieczeństwo społeczności lokalnej,  jako organ administracji publicznej, w przypadku uzyskania wiedzy o niezachowaniu kwarantanny domowej, natychmiast zostaną powiadomione odpowiednie służby, które zweryfikują informację.

Apelujemy o zachowanie rozsądku i pełnej odpowiedzialności za siebie i osoby, które spotykamy.

Przypominamy że mieszkańcy, którzy wrócili z zagranicy po 15 marca, objęci są z urzędu przymusową kwarantanną.

Wszyscy mieszkańcy posiadający wiedzę na temat osób które nie przestrzegają zaleceń oraz kwarantanny zobowiązane są poinformować Sanepid, Policję lub Urząd Gminy.

-