660706f63086352db0897b0b91a3e9e1.jpg

W związku z prowadzoną inwestycją na oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach, na terenie której zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, informuje się, że od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania PSZOK będzie nieczynny.

Zamknięcie PSZOK-u podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

-