s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_1646cd3bbdbf28660fe4358d5a2bfd28.jpg

W piątek 3 września 2021 roku odbył się Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego ZOSP, podczas którego zostały wybrane nowe władze OSP na następną pięcioletnią kadencję.

Z pośród wybranego zarządu wybrany został nowy Komendant Gminy OSP.

Skład nowo wybranych władz OSP:

  • Prezes Oddziału Gminnego OSP - Jan Klasa
  • I Wiceprezes Oddziału Gminnego OSP - Adam Czerkawski.
  • II Wiceprezes Oddziału Gminnego OSP - Andrzej Rusiecki
  • Komendant Gminny OSP - Tomasz Malek
  • Sekretarz Oddziału Gminnego OSP - Bartłomiej Ulanowski
  • Skarbnik Oddziału Gminnego OSP - Marcin Heron
  • W powiecie reprezentować Czarna Dąbrówkę będzie Andrzej Rusiecki i Tomasz Malek.