s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_9210ad212b9d8f200c32a2a2e848a83b.jpg

W dniu dzisiejszym poczet sztandarowy Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czarnej Dąbrówce w składzie: Kom gminny OSP Tomasz Malek, Artur Toporek OSP Jasień, Daniel Gawin OSP Nożyno,

wziął udział w bardzo smutnej uroczystości pogrzebowej dh Karoliny Dargacz (21*)oraz dh. Łukasza Dargacz (24*) którzy zginęli w nieszczęśliwym wypadku drogowym spiesząc z pomocą bliźniemu. W uroczystości udział wzięli Komendant Główny PSP Gen. Nadbrygadier Andrzej Bartkowiak, prezes Zarządu Oddziału Głównego OSP Waldemar Pawlak, Komendant Województwa Pomorskiego Gen. Nadbrygadier Piotr Socha

Oraz wielu innych przedstawicieli władz PSP i OSP z kraju i województwa.

W ogromnym bólu jako ojciec trojga strażaków ochotników, łączymy się z rodziną poległych na służbie, również z Tą strażacka rodziną w której z pewnością zabraknie Karoliny i Łukasza. Po dzisiejszym wysłuchaniu tak krótkiego ale bardzo owocnego życiorysu Karoliny i Łukasza wiemy że mieli duży wkład w rozwój swojej jednostki OSP jak i drużyny MDP.

Niech św. Florian czuwa nad wami w niebie i otacza opieką wasze rodziny.

Kom.gm. T.M.