s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_0b863a5b7ef8f6f2fe110af851d0f858.jpeg

W piątek 1 marca 2024 r. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu Ratowniczo – Gaśniczego MAN TGM 18.320 z zabudową Szcześniak.

W uroczystości udział wzięli: Władze Gminy Czarna Dąbrówka, przedstawiciele komendy powiatowej, wojewódzkiej i krajowej PSP oraz zaprzyjaźnionych jednostek OSP, przedstawiciele nadleśnictwa Łupawa, rady gminy i jednostek samorządowych.

Ceremonia przekazania miała podniosły charakter. Była modlitwa i poświecenie przez ks. Macieja Szczodrowskiego nowego nabytku, okolicznościowe podziękowania, życzenia, a nawet specjalnie na tę okazję przywitanie nowego samochodu z racami i świecami dymnymi.

Zakup specjalnego samochodu Ratowniczo- Gaśniczego dla OSP Czarna Dąbrówka '' zrealizowano dzięki dofinansowaniu

  • Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kwota dofinansowania 405.000.00.zł
  • Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej- 435.000.00zł
  • Gmina Czarna Dąbrówka- 268.320.00 zł
  • Powiat Bytowski- 40 500.00 zł

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Wóz strażacki ma kluczowy wpływ na efektywność działania naszej jednostki OSP. Stanowi on podstawę wyposażenia straży pożarnej, bez którego właściwe zapewnienie gotowości bojowej OSP nie jest możliwe. Niewątpliwie zakup wozu bojowego wpłynie na sprofesjonalizowanie Jednostki w Czarnej Dąbrówce, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa.

Zakończeniem uroczystości był wspólny poczęstunek.