W piątek 17 maja 2024 r. w Rokitach odbyła się uroczystość z okazji wstąpienia OSP Rokity do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Poświęcenie nowego wozu bojowego.

W uroczystości udział wzięli: Władze Gminy Czarna Dąbrówka, przedstawiciele komendy gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej PSP oraz zaprzyjaźnionych jednostek OSP a także przedstawiciele rady gminy.

Ceremonia wstąpienia do KSR-G miała podniosły charakter i rozpoczęła się przy kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Rokitach. Była modlitwa i poświęcenie przez ks. Mariusza Łąckiego nie dawno nabytego wozu.

Po czym nastąpił uroczysty przemarsz jednostek OSP na plac wiejski przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitach.

Uroczystość na placu rozpoczęła się od złożenia meldunku członkowi zarządu głównego OSP RP w Warszawie Wojciechowi Megier oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie została odczytana decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o wstąpieniu jednostki OSP Rokity do KSRG w dniu 01.05.2024 r. i wręczona Prezesowi OSP Rokity druhowi Arturowi Wiśniewskiemu.

W dalszej części uroczystości powitano zaproszonych gości i zaprzyjaźnione jednostek OSP. Była to również okazja do wręczenia medali i odznaczeń dla strażaków z  jednostki OSP Rokity i z gminy Czarna Dąbrówka.

Wejście do KSRG to dla jednostki możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, jeszcze bardziej intensywne uczestnictwo w akcjach i szkoleniach ale również większe obowiązki oraz odpowiedzialność dla ratowników.

Zakończeniem uroczystości był wspólny poczęstunek.

Czytaj Więcej>>