4ce3472ed87491ff13d32a11f727af2d.jpg

W dniu 30.07.2018 r. na 48. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przyjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze przeznaczone będą na nowe pompy, agregaty i inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Dla jednostki z Czarnej Dąbrówki był to dzień podwójnego wyróżnienia. Podczas wspomnianej sesji specjalną, dodatkową dotację wysokości 5 tys. zł, również na zakup środków ratowniczych otrzymały OSP z Karsina, Dzierżążna i Czarnej Dąbrówki. Zakupią one latarki i strażackie saperki. Z kolei OSP z Przodkowa otrzyma pieniądze na zakup defibrylatora do szkoleń oraz komputer sterujący fantomem do ćwiczeń pierwszej pomocy. – Warto pamiętać, że te trzy jednostki wyróżniają się inicjatywami z zakresu bezpieczeństwa ludności oraz ochrony przeciwpożarowej – zaznaczył marszałek Struk. Za swoją działalność zostały docenione przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych i zostały wyróżnione statuetkami Florianów. Również Sejmik Województwa Pomorskiego postanowił docenić ich działalność. – Nowoczesny sprzęt kosztuje i chciałbym bardzo serdecznie podziękować samorządowi województwa za to wsparcie. Cieszę się, że nasze wnioski zawsze są popieranie przez wszystkich radnych – podziękował radnym województwa Edward Kwidziński ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego. (źródło: www.pomorskie.eu)


Przypomnijmy, iż 11 maja 2018 roku w hali widowiskowej Torwar w  Warszawie druhowie ZOSP Czarna Dąbrówka Michał Klonowski, Wojciech Rusiecki oraz Sebastian Malek otrzymali wyróżnienie za realizację na terenie Gminy Czarna Dąbrówka programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować w ramach działań WOŚP zajmując drugie miejsce w kraju pod względem ilości przeszkolonych uczniów.
Bardzo nam miło, że Samorządów Wojewódzki dostrzegł nasze zaangażowanie w kreowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.


Kolejnym miłym akcentem tego dnia była uroczysta zbiórka zastępów ratowniczych OSP Czarna Dąbrówka, na której w obecności Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Jana Klasy Sołtys Sołectwa Unichowo Kazimierz Szczegielniak wręczył dziesięć kompletów specjalistycznych rękawic do ratownictwa technicznego.  Sołectwo Unichowo jest jednym z kilku sołectw z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, która wspiera finansowo działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo dziękujemy za otrzymane wsparcie.