6ff6d0997e1a8c4a03d0c19e4a1dcc99.jpg

29 listopada 2019 roku w sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyła się znakomita uroczystość przekazania naszym drużynom OSP zakupionego sprzętu z pozyskanych środków zewnętrznych.

W uroczystości wzięli udział - Marszałek Województwa Pomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Starosta Powiatu Bytowskiego, Nadleśniczowie leśnictwa Łupawa i Bytów, Komendant Powiatowy PSP, prywatni sponsorzy oraz nasi druhowie z wszystkich jednostek OSP.

W bieżącym roku na cele OSP zaangażowany został budżet największy w historii gminy 370 tyś, zł. W tym zdobyte 100 tys. środków zewnętrznych na sprzęt i osobiste wyposażenie.

Gratulacje wszystkim działaczom OSP. Gratulacje na ręce komendanta gminnego i prezesa naszych jednostek.