Czytaj więcej: Ranking Gmin Województwa Pomorskiego 2023

„Ranking Gmin Województwa Pomorskiego” to wyjątkowa inicjatywa, którą realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku.

 

Czytaj więcej: Harmonogram terminów zebrań wiejskich

Zapraszamy mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka na zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2024 Rok. Terminy spotkań w poszczególnych miejscowościach udostępnione zostały poniżej.

 

Czytaj więcej: Susza 2023 - informacje dot. składania wniosków

Można składać już wnioski o szacownie strat w gospodarstwach rolnych spowodowane suszą w 2023 r. Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidualnie przez

 

Czytaj więcej: Modernizacja urządzeń energetycznych w naszej gminie

Minione półrocze wiązało się z pracą poświęconą zagadnieniom w sposobie funkcjonowania naszych jednostek samorządowych kontekście istniejących problemów energetycznych.

 

Czytaj więcej: Uwaga Rolnicy !!!

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje o terminach składania wniosków o zwrot kosztów zakupionego paliwa rolniczego w roku 2023.

 

Czytaj więcej: Harmonogram odbioru odpadów 2023

Uwaga - Informujemy że poniżej na stronie zamieszczony został nowy Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Czarna Dąbrówka obowiązujący od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

 

Czytaj więcej: Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka informuje, że w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Gminy usługę będą wykonywać następujące firmy:

 

Czytaj więcej: Podpisanie umów na dofinansowanie

W dniu 16 listopada 2022 roku w sali Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku podczas uroczystej gali Marszałek Mieczysław Struk wraz z P. Dyrektor Justyną Durzyńską, oficjalnie wręczyli promesy na inwestycje finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Czytaj więcej: II Edycja Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych

31 maja 2022 roku w sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyło się  uroczyste przekazanie symbolicznych czeków z pieniędzmi pozyskanymi przez samorządy z drugiego rozdania rządowego programu Polski Ład.

 

Czytaj więcej: Harmonogram odbioru odpadów 2022

Uwaga - Informujemy że poniżej na stronie zamieszczony został nowy Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Czarna Dąbrówka obowiązujący od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.