s_800_550_16777215_01_images_zwrot-akcyzy.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, iż od 02 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku, przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Każdy rolnik, który nie wykorzystał  rocznego limitu na 2021 r. w pierwszym terminie, może złożyć wniosek  o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

 Faktury za zakup oleju napędowego w II terminie, powinny być za okres od 01 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

Wypłata zwrotu podatku w przypadku złożenia wniosku w drugim  terminie nastąpi:

  01-31 października 2021 roku,

wyłącznie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki:

Więcej informacji na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

-