s_800_550_16777215_0_1_images_2023_328499251_721449569389878_5312893417543629469_n.jpg

Minione półrocze wiązało się z pracą poświęconą zagadnieniom w sposobie funkcjonowania naszych jednostek samorządowych kontekście istniejących problemów energetycznych.

Dotyczy to dostawy ciepła i zużycia energii w powiązaniu z drastyczną  podwyżką cen i wysoką inflacją.

Dotychczasowo wykonaliśmy dużo przedsięwzięć które znakomicie wpisały się w dzisiejsze problemy energetyczne.

Przyświecający im na co dzień cel zmniejszenia kosztów utrzymania naszej infrastruktury przynosi coraz większe wymierne efekty.

I. 2013 rok - w szkole Czarna Dąbrówka i Rokity montujemy pierwsze w gminie instalacje fotowoltaiczne odpowiednio o mocy 7.5KW /7.0 KW.

II. 2016 ROK - Cała instalacja oświetlenia ulicznego została zmieniona i dostosowana do najnowszej technologii energooszczędnego oświetlenia LED. Wymieniono 551 lamp co stanowi 98% zasobu - inwestycja dofinansowana w 85% w kwocie 1.2 mln zł.

III. 2020/21 ROK - przy wsparciu finansowym 85% zainstalowaliśmy na naszych obiektach instalację fotowoltaiczną :

- przepompownia ścieków :

 • Podkomorzyce 5.58 Kw
 • Karwno 44 Kw

- hydrofornie :

 • Kozy 7.44 Kw
 • Wargowo 7.44 Kw
 • Nożyno 12.09 Kw
 • Rokity 12.09 Kw
 • Czarna Dąbrówka 20.15 Kw

- oczyszczalnie :

 • Bochowo 7.44 Kw
 • Jasień 8 Kw
 • Czarna Dąbrówka 38.44 Kw

IV. 2023 rok - instalacje fotowoltaiczne w realizacji (wszystko przy wsparciu z środków unijnych)

 • Szkoła Nożyno 39.6 KW/88 paneli - wykonanie w  I kwartale 2023.
 • Szkoła Czarna Dąbrówka 32.4KW /72 paneli - realizacja w  IV kwartale 2023
 • Szkoła Rokity 32.0 KW - realizacja w IV kwartale 2023
 • obiekt Urząd Gminy 32.0 KW - realizacja w IV kwartale 2023.

Zaangażowaliśmy do konsultacji dwie firmy z branży energetycznej do opracowania energooszczędnej technologii na obiekcie oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce jest to nasz największy pożeracz energii (być może zastosowaniem turbiny wiatrowej czy biogazowni) trwają analizy- efekty i dalsze decyzje za 2 miesiące.

V. We wszystkich szkołach w całości dotychczasowe oświetlenie zostało wymienione na najnowszą, najefektywniejszą technologię oświetlenia LED.