m_8707_r06.jpg

Szanowni Inwestorzy! Drodzy Państwo! Serdecznie zapraszam do gminy Czarna Dąbrówka – miejsca otwartego na nowe inwestycje.

Atrakcyjne położenie, dobra infrastruktura komunikacyjna oraz zróżnicowane formy zagospodarowania terenu wskazują, że jesteśmy miejscem atrakcyjnym do inwestowania  w wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, nieuciążliwe dla środowiska naturalnego.

Naszym nadrzędnym celem jest dobro mieszkańców i stabilny rozwój całej gminy. Dlatego też pragniemy stać się atrakcyjnym miejscem dla prowadzenia wszelkich form działalności gospodarczej zarówno przez inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Deklarujemy jednocześnie otwartość oraz wszelką pomoc przy realizacji planów inwestycyjnych na terenie gminy.


W trosce o poprawę warunków życia naszych mieszkańców oraz komfort współpracy
z obecnymi i przyszłymi inwestorami przystąpiliśmy do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego lecz z punktu widzenia mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, inwestorów jest jednak dokumentem ważnym, gdyż jego ustalenia przekładają się na przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania określone w planach miejscowych.

Liczymy, że przy ogólnej współpracy uda nam się stworzyć dokument odpowiedzialny za politykę przestrzenną gminy, pozwalającą na przyjazne inwestowanie na terenie gminy. W związku z tym zachęcam do czynnego udziału w pracach nad zmianą Studium.


Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (osobiście pok. 13 bądź telefonicznie pod numerem 59 8212643) oraz śledząc stronę internetową Gminy Czarna Dąbrówka – www.czarnadabrowka.pl lub bip.czarnadabrowka.pl.


Jan Klasa
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka