s_800_550_16777215_0_1_images_2024_czyste1.png

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze" informuje że w trakcie działalności punktu w gminie Czarna Dąbrówka, zrealizował 72 przedsięwzięcia, które otrzymały 3 006 236,28 zł dotacji.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 227
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  72

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 006 236,28 zł