s_800_550_16777215_01_images_pojemniki.jpg

Od dnia 01 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka obowiązuje nowy sposób selektywnej segregacji odpadów komunalnych.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych od 1 stycznia 2019 r. będą mieli obowiązek gromadzić wytworzone na nieruchomości odpady komunalne w workach lub pojemnikach oznaczonych odpowiednimi napisami, z zachowaniem następującej kolorystyki:

  • worek koloru niebieskiego — oznaczony napisem „Papier” — do gromadzenia papieru,
  • worek koloru zielonego - oznaczony napisem „Szkło” — do gromadzenia szkła,
  • worek koloru żółtego — oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” — do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych,
  • pojemnik lub worek koloru brązowego - oznaczony napisem „Bio” - do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,
  • pojemnik — do gromadzenia pozostałych odpadów zmieszanych.

Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub w pojemnikach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z przeznaczeniem pojemnika.

Odpady z remontu, takie jak gruz można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach w godzinach od 8.00 do 14.00. Jeżeli odpadów tych jest znaczna ilość, wówczas można zamówić kontener lub worek typu „big bag” od firmy specjalizującej się w tego typu usługach.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na ternie gminy Czarna Dąbrówka, zostaną oni obciążeni stawką podstawową, jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

-

Załącznik:

-