s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_ebe1541c9f8458e7e2e9581c34636681.jpg

Po raz czwarty od wejścia Polski do Unii Europejskiej będziemy mogli wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Odbędą się one w niedzielę 26 maja 2019 roku.

W związku z czym zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka z gorącym apelem, aby w poczuciu odpowiedzialności za losy Ojczyzny i naszej Gminy wzięli Państwo udział w wyborach naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 2019.

 Chcemy przypomnieć jak ważny jest każdy głos oddany w wyborach, ten głos w ujęciu globalnym i masowym ma bardzo duże znaczenie. Zachęcamy do udziału w wyborach zgodnie z ideą „nic o nas bez nas”.

To Państwo zdecydujecie o sile Parlamentu, który warunkuje funkcjonowanie Unii Europejskiej.

Pomoc jaką uzyskujemy z Unii Europejskiej zauważalna jest nie tylko w samorządzie - nowe drogi, świetlice, chodniki, obiekty sportowe, ale i w każdej rodzinie, szczególnie rolniczej, korzystającej z dopłat bezpośrednich.

Europarlament jest jedyną na świecie instytucją Unii Europejskiej, wyłanianą w wyborach bezpośrednich. Odgrywa czynną rolę w sporządzaniu projektów legislacyjnych, mających wpływ na codzienne życie obywateli, stąd też rola posłów do Parlamentu Europejskiego jest decydująca w wielu dziedzinach.

Jesteśmy świadomi, iż nasze decyzje wyborcze mają wpływ na kierunek w jakim zmierza proces integracji europejskiej. Dlatego deklarujemy, iż weźmiemy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i do tego samego pragniemy zachęcić również Państwa.

Wójt Gminy Jan Klasa

Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Naderza