s_800_550_16777215_01_images_sample_IMG_20190715_092433.jpg

Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył kolejny etap remontu drogi 212 (Kozin – Czarna Dąbrówka). W 2018 roku wyremontowano odcinek 3 km za kwotę 1. 241.000, - zł. Obecnie ułożono nową warstwę  nawierzchni asfaltowej na długości 1,7 km za kwotę  864.000, - zł.

Prace na długości 4,7 km obejmowały ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie i  wzmocnienie poboczy, nowe oznakowanie nawierzchniowe.