s_800_550_16777215_01_images_IMG_20200311_1411242.jpg

W środę 11 marca 2020 r. Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego omówiono sytuację związaną z pojawianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19.  

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy urzędu, dyrektorzy placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych z terenu Gminy. Obecni byli również Przewodniczący Rady Gminy, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Czarnej Dąbrówce, przedstawiali świetlic środowiskowych.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka jako przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego apeluje   o zachowanie spokoju, szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych oraz o stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez służby sanitarne i Wojewodę Pomorskiego.

Ponadto informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczne w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka zostały zawieszone od dnia 12 do 25 marca 2020 r. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W dniu 12 i 13 marca 2020 r. w szkołach prowadzone będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci którym rodzice/opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki.

Jednocześnie informuję, że ze względów ostrożnościowych zostały odwołane imprezy okolicznościowe organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka. Odwołane zostały również zajęcia indywidualne.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wójt zaleca, by ograniczyć załatwianie spraw bezpośrednio w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych.

Pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjny będą dostępni dla mieszkańców pod następującymi numerami telefonów:

sekretariat urzędu:                                                        59 821 26 43, 59  858 85 00

oraz dodatkowo pod numerami komórkowymi: 606 371 937, 728 532 822

GOPS                                                                                59 821 26 60

ZEA                                                                                    59 821 25 28

ZGK                                                                                   59 821 40 20           

Zapytania można kierować również na adresy mailowe urzędu i jednostek, dostępne na stronach internetowych.

Bieżące informacje oraz instrukcje postępowania mieszkańcy mogą śledzić na stronie internetowej www.czarnadabrowka.pl.

 

Wójt Gminy

 Jan Klasa