uwaga-wa.jpg

Z uwagi na zwiększoną ilość zachorowań oraz konieczność wprowadzenia zmian w związku z szerzeniem się zakażeń KORONAVIRUSEM obowiązuje do odwołania:

  1. REJESTRACJA do lekarzy tylko telefoniczna !!!
  2. Istnieje możliwość uzyskania tzw TELEPORADY lekarskiej;
  3. Badania laboratoryjne pobieramy tylko pacjentom zaoptowanym do lekarzy pracujących w tutejszym ośrodku;
  4. Osoby, które powróciły z krajów gdzie występują przypadki infekcji KORONAWIRUSEM lub pacjenci mający kontakt z takimi osobami proszone są o kontakt telefoniczny z lekarzem

Tel: 598212480

lub nadzorem SANEPID w Bytowie:

Tel: 736333550

lub Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

Tel: 605602195

Bardzo proszę, aby pacjenci korzystający z rehabilitacji lub poradni Ginekologicznej w przypadku zaobserwowania u siebie objawów infekcji poinformowali telefonicznie personel - celem przesunięcie terminu wizyty.

Załącznik :

-